Bởi {0}
logo
Dongguan Kinshun Packing Materials Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Nhựa bảng Bìa/cửa Bìa, nhựa điều trị túi/nhựa túi quà tặng/nhựa chết cắt túi
Thứ tự xếp hạng1 giao hàng đúng hạn trong Khăn trải bàn dùng một lầnFinished product inspectionPatents awarded (11)Full customizationCooperated suppliers (3)